Laniece Thomas1
70-79
Laniece Thomas1
# 116 of 1,280
53 Miles

Challenge Totals

Miles 53
Calories 1,580
Score 0
 • September 30, 2021

  1.95 Miles
  57 Calories
  0 Score
  Rides
  1.95 mi in 20:00
 • September 29, 2021

  1.90 Miles
  55 Calories
  0 Score
  Rides
  1.90 mi in 20:00
 • September 28, 2021

  1.77 Miles
  54 Calories
  0 Score
  Rides
  1.77 mi in 20:00
 • September 27, 2021

  1.80 Miles
  54 Calories
  0 Score
  Rides
  1.80 mi in 20:00
 • September 26, 2021

  1.84 Miles
  56 Calories
  0 Score
  Rides
  1.84 mi in 20:00
 • September 25, 2021

  1.83 Miles
  54 Calories
  0 Score
  Rides
  1.83 mi in 20:00
 • September 24, 2021

  1.87 Miles
  54 Calories
  0 Score
  Rides
  1.87 mi in 20:00
 • September 23, 2021

  1.88 Miles
  55 Calories
  0 Score
  Rides
  1.88 mi in 20:00
 • September 22, 2021

  2.51 Miles
  78 Calories
  0 Score
  Rides
  2.06 mi in 25:00
  0.45 mi in 5:00
 • September 21, 2021

  1.87 Miles
  56 Calories
  0 Score
  Rides
  1.87 mi in 20:00
 • September 20, 2021

  1.64 Miles
  46 Calories
  0 Score
  Rides
  1.64 mi in 15:00
 • September 19, 2021

  2.43 Miles
  71 Calories
  0 Score
  Rides
  2.43 mi in 25:00
 • September 18, 2021

  2.31 Miles
  71 Calories
  0 Score
  Rides
  1.82 mi in 20:00
  0.49 mi in 5:00
 • September 16, 2021

  1.71 Miles
  54 Calories
  0 Score
  Rides
  1.71 mi in 20:00
 • September 15, 2021

  1.94 Miles
  56 Calories
  0 Score
  Rides
  1.94 mi in 20:00
 • September 14, 2021

  1.83 Miles
  54 Calories
  0 Score
  Rides
  1.83 mi in 20:00
 • September 13, 2021

  1.90 Miles
  56 Calories
  0 Score
  Rides
  1.90 mi in 20:00
 • September 11, 2021

  1.82 Miles
  54 Calories
  0 Score
  Rides
  1.82 mi in 20:00
 • September 10, 2021

  1.70 Miles
  52 Calories
  0 Score
  Rides
  1.70 mi in 20:00
 • September 9, 2021

  2.46 Miles
  71 Calories
  0 Score
  Rides
  1.90 mi in 20:00
  0.56 mi in 5:00
 • September 8, 2021

  1.91 Miles
  56 Calories
  0 Score
  Rides
  1.91 mi in 20:00
 • September 7, 2021

  1.90 Miles
  57 Calories
  0 Score
  Rides
  1.90 mi in 20:00
 • September 6, 2021

  1.88 Miles
  56 Calories
  0 Score
  Rides
  1.88 mi in 20:00
 • September 4, 2021

  1.87 Miles
  56 Calories
  0 Score
  Rides
  1.87 mi in 20:00
 • September 3, 2021

  2.01 Miles
  58 Calories
  0 Score
  Rides
  2.01 mi in 20:00
 • September 2, 2021

  2.43 Miles
  72 Calories
  0 Score
  Rides
  1.94 mi in 20:00
  0.49 mi in 5:00
 • September 1, 2021

  2.01 Miles
  58 Calories
  0 Score
  Rides
  2.01 mi in 20:00