Stan Kowalewski
70-79
Stan Kowalewski
# 58 of 1,357
84 Miles

Challenge Totals

Miles 84
Calories 2,906
Score 0
 • February 26, 2021

  3.52 Miles
  103 Calories
  0 Score
  Rides
  1.00 mi in 4:08
  1.02 mi in 4:30
  1.50 mi in 6:13
 • February 24, 2021

  10.55 Miles
  329 Calories
  0 Score
  Rides
  10.55 mi in 50:22
 • February 22, 2021

  3.65 Miles
  113 Calories
  0 Score
  Rides
  3.65 mi in 18:02
 • February 19, 2021

  6.98 Miles
  236 Calories
  0 Score
  Rides
  6.98 mi in 33:57
 • February 17, 2021

  10.16 Miles
  390 Calories
  0 Score
  Rides
  10.16 mi in 58:12
 • February 15, 2021

  4.42 Miles
  130 Calories
  0 Score
  Rides
  4.42 mi in 19:02
 • February 12, 2021

  6.98 Miles
  235 Calories
  0 Score
  Rides
  6.98 mi in 34:03
 • February 10, 2021

  10.01 Miles
  386 Calories
  0 Score
  Rides
  10.01 mi in 58:35
 • February 8, 2021

  10.01 Miles
  388 Calories
  0 Score
  Rides
  10.01 mi in 58:42
 • February 5, 2021

  9.54 Miles
  325 Calories
  0 Score
  Rides
  9.54 mi in 45:24
 • February 1, 2021

  6.98 Miles
  233 Calories
  0 Score
  Rides
  6.98 mi in 34:37