Doug Thomas
70-79
Doug Thomas
# 20 of 439
114 Miles

Challenge Totals

Miles 114
Calories 3,919
Score 0
 • February 23, 2020

  8.16 Miles
  284 Calories
  0 Score
  Rides
  8.16 mi in 32:40
 • February 22, 2020

  9.18 Miles
  328 Calories
  0 Score
  Rides
  9.18 mi in 36:04
 • February 21, 2020

  9.18 Miles
  304 Calories
  0 Score
  Rides
  9.18 mi in 38:23
 • February 20, 2020

  8.16 Miles
  268 Calories
  0 Score
  Rides
  1.02 mi in 3:56
  7.14 mi in 30:35
 • February 19, 2020

  6.12 Miles
  198 Calories
  0 Score
  Rides
  6.12 mi in 26:02
 • February 18, 2020

  8.16 Miles
  285 Calories
  0 Score
  Rides
  8.16 mi in 32:41
 • February 17, 2020

  9.18 Miles
  315 Calories
  0 Score
  Rides
  9.18 mi in 37:00
 • February 16, 2020

  8.16 Miles
  291 Calories
  0 Score
  Rides
  8.16 mi in 31:45
 • February 15, 2020

  9.18 Miles
  324 Calories
  0 Score
  Rides
  9.18 mi in 36:17
 • February 14, 2020

  8.16 Miles
  284 Calories
  0 Score
  Rides
  8.16 mi in 32:51
 • February 13, 2020

  8.16 Miles
  282 Calories
  0 Score
  Rides
  8.16 mi in 33:18
 • February 12, 2020

  8.16 Miles
  276 Calories
  0 Score
  Rides
  8.16 mi in 32:53
 • February 11, 2020

  8.16 Miles
  268 Calories
  0 Score
  Rides
  8.16 mi in 34:10
 • February 10, 2020

  5.10 Miles
  172 Calories
  0 Score
  Rides
  5.10 mi in 20:55