Doug Thomas
70-79
Doug Thomas
# 49 of 568
4:55:13 Time

Challenge Totals

Miles 63
Calories 1,932
Score 0
 • August 25, 2019

  5.10 Miles
  146 Calories
  0 Score
  Rides
  5.10 mi in 25:50
 • August 24, 2019

  6.68 Miles
  191 Calories
  0 Score
  Rides
  6.68 mi in 33:19
 • August 23, 2019

  4.08 Miles
  136 Calories
  0 Score
  Rides
  4.08 mi in 17:00
 • August 22, 2019

  6.12 Miles
  186 Calories
  0 Score
  Rides
  6.12 mi in 27:48
 • August 21, 2019

  5.10 Miles
  151 Calories
  0 Score
  Rides
  5.10 mi in 23:33
 • August 20, 2019

  5.10 Miles
  168 Calories
  0 Score
  Rides
  5.10 mi in 22:07
 • August 19, 2019

  5.74 Miles
  182 Calories
  0 Score
  Rides
  5.74 mi in 26:06
 • August 18, 2019

  7.93 Miles
  246 Calories
  0 Score
  Rides
  3.56 mi in 15:19
  4.37 mi in 20:25
 • August 17, 2019

  4.08 Miles
  138 Calories
  0 Score
  Rides
  4.08 mi in 16:39
 • August 16, 2019

  3.06 Miles
  93 Calories
  0 Score
  Rides
  3.06 mi in 14:38
 • August 15, 2019

  3.06 Miles
  87 Calories
  0 Score
  Rides
  3.06 mi in 14:58
 • August 14, 2019

  2.04 Miles
  60 Calories
  0 Score
  Rides
  2.04 mi in 9:30
 • August 13, 2019

  2.04 Miles
  56 Calories
  0 Score
  Rides
  2.04 mi in 10:20
 • August 12, 2019

  1.75 Miles
  53 Calories
  0 Score
  Rides
  1.75 mi in 11:49